Born in PRL - inPRL.pl

film

Kto pamięta skąd ta piosenka?

Leciała w czołówce

Fragment filmu "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz"