Born in PRL - inPRL.pl

propagandaMężowie w tle swoich żon

Czy Pan jest mężem tej Pani. O mężach ówczesnych sławnych Polek w dniu 8 marca.