Born in PRL - inPRL.pl

postacie

Zawsze będziemy pamiętać o Zbigniewie Wodeckim