Born in PRL - inPRL.pl

postacie

Małe wiadomości DD

żółty sympatyczny DD

Born In The PRL - Snake Charrmer

Właśnie tak to pamiętam