Born in PRL - inPRL.pl

muzyka polska

Frontiera

kto pamieta?Metallica - Wehikuł czasu

Jak rozpętałem II Wojnę Światową

I piosenka tytułowa w wykonaniu słynnego Chóru Alexandrowa