Born in PRL - inPRL.pl

muzyka polska

Spotkał katar Katarzynę

Wiersz

26 marzenie - SKALDOWIE

"Mroczna przeszłość miłości w PRL-u" przy słuchaniu zamknąć oczy, aby nie oglądać scenerii post-peerelowskich

Kapitan Nemo

Meluzyna - w wykonaniu M. Ostrowskiej - z filmu Pan Kleks