Born in PRL - inPRL.pl

okoliczności

Życzenie noworoczne 96/97Chris de Burgh - A Spaceman Came Travelling

Queen - Thank God It's Christmas