Born in PRL - inPRL.pl

okolicznościZ kopyta kuli rwie