Born in PRL - inPRL.pl

programy

WIELKA GRA

30 lat prowadzona przez Stanisławę Ryster :)

Kto pamięta skąd ta piosenka?

Leciała w czołówce