Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Wszyscy Jesteśmy Chrystusami

Tkanina...

Piosenka z Rodziny Zastępczej...

Absurd ze Zmienników