Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Jak rozpętałem II Wojnę Światową

I piosenka tytułowa w wykonaniu słynnego Chóru AlexandrowaPaństwo na H...

Alternatywy 4

Konopielka - wojny dziś jedna za drugą...