Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Nie ma róży bez ognia - Jerzy i Janek piją wódkę

Rozmowy kontrolowane - Hasło Pan zna?