Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Kolejna świetna scena!Kołek i Kotek kupują wódkę

Alternatywy 4

Kogel Mogel

I oj córciu, córciu...

Scena zdrady