Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Kowalewski i Kłosowski w filmie "Czy jest tu panna na wydaniu?"Fragment filmu "Wniebowzięci"

Fragment filmu "Rozmowy kontrolowane"

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz - Wystawa plakatu kolejowego

Sami Swoi - Jadźka i Witia młócą zboże