Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Fragment filmu "Rozmowy kontrolowane"

Co mi zrobisz jak mnie złapiesz - Wystawa plakatu kolejowegoSami Swoi - Jadźka i Witia młócą zboże