Born in PRL - inPRL.pl

komedia polska

Brunet wieczorową porą - rozmowa ze staruszką

Nie ma róży bez ognia - Scena z piciem wódki