Born in PRL - inPRL.pl

odzieżBorn In The PRL - Snake Charrmer

Właśnie tak to pamiętam