Born in PRL - inPRL.pl

relaks

Rzutnik ANIA, bajki na kliszach i ciemny pokój

... czyli "domowe kino" lat 80'Bajki z rzutnika

... czyli kino domowe sprzed kilku dekad