Born in PRL - inPRL.pl

sportBohdan Tomaszewski 1921-2015

Odszedł wielki dziennikarz. Wspaniały człowiek.