Born in PRL - inPRL.pl

The Romantics - Talking in Your Sleep

Utwór z tych bardziej zapomnianych.

Bajki z rzutnika

... czyli kino domowe sprzed kilku dekad