Born in PRL - inPRL.pl

Typowy polski ateista

Absurdy i paradoksy w myśleniu oraz zachowaniu osób niewierzących