Born in PRL - inPRL.pl

Tak funkcjonowały kiedyś giełdy ;-)