Born in PRL - inPRL.pl

Moje pierwsze auto w kolorze czerwonym.

< >
17.02.2011, Joanna Radomska