Born in PRL - inPRL.pl

< >

Bohdan Smoleń - 6 dni z życia kolonisty

sam jesteś guma ale nie do żucia tylko do wyplucia :)

23.09.2011, Dorota In